สุดยอด 9 กลยุทธ์เอาชนะใจคน

สุดยอด 9 กลยุทธ์เอาชนะใจคน
มกราคม 31 10:55 2018

สุดยอด 9 กลยุทธ์เอาชนะใจคน
ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายพฤติกรรมและความคิด ทั้งที่ทำงานและในกิจกรรมต่างๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากคนเหล่านั้น
ฉะนั้น น่าจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราสามารถผูกมิตร หรือเอาชนะใจผู้อื่นได้ ลองนำกลยุทธ์ 9 ข้อต่อไปนี้ไปปฏิบัติ แล้วจะค้นพบด้วยตัวเองว่า คุณมีมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

มีทัศนคติที่ดี
การมีทัศนคติที่ดี ถือเป็นอาวุธสำคัญในการเอาชนะใจคน เพราะทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่าง นิสัยส่วนตัวที่ดี จะเสริมสร้างให้คนคนนั้นมีทัศนคติในการมองโลกที่ดีไปด้วย และคุณจะได้รับสิ่งดีที่สุดจากคนอื่นๆ ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ให้สิ่งดีที่สุดของคุณออกไปก่อน มีงานวิจัยหลายแห่งที่ระบุว่า คนทั่วไปต่างอยากกำจัดนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดี ซึ่งคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีและตั้งใจจริง แล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นๆก็จะดีตามไปด้วย

ยึดกฏ 30 วินาที
จงยึดหลักที่ว่า เมื่อต้องพูดคุยสนทนากับผู้อื่น ใน 30 วินาทีแรก คุณควรพูดแต่สิ่งดีๆที่ช่วยส่งเสริมคนคนนั้น เช่น กล่าวชมการแต่งกาย หน้าที่การงาน ฯลฯ โดยปกติ เมื่อคนส่วนใหญ่พบปะกัน พวกเขามักหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองดูดีต่อหน้าผู้อื่นเสมอ แต่กุญแจสำคัญที่จะนำ ไปสู่ความสำเร็จก็คือ ต้องทำตรงกันข้าม!! เพราะคนทั่วไปจะเกิดความรู้สึกดีและมีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางบวก เมื่อคุณแสดงความสนใจ สนับสนุน และชื่นชมในตัวเขา
มีคำกล่าวว่า “คนขี้นินทา คือคนที่พูดคุยกับคุณในเรื่องคนอื่น คนน่าเบื่อ คือคนที่พูดคุยกับคุณในเรื่องของเขาเอง และนักสนทนาที่ดี คือคนที่พูดคุยกับคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง”
คำพูดอาจมีพลังมหาศาลที่คุณคาดไม่ถึง เมื่อมีใครสักคนชื่นชมคุณ พลังในกายคุณจะเพิ่มมากขึ้น มีชีวิต ชีวา และในทางกลับกัน ถ้าคุณถูกตำหนิติเตียน มันจะทำให้คุณห่อเหี่ยว หมดเรี่ยวแรง หนึ่งในข้อดีที่สุดของกฎ 30 วินาที คือ มันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีด้วย เพราะคุณไม่อาจช่วยคนอื่นได้ ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองเสียก่อน

เขาคือคนสำคัญ
ผู้นำที่ดีต้องทำให้คนในองค์กรรู้สึกว่า พวกเขาเป็นหัวใจหลักสำคัญขององค์กร ความรู้สึกเช่นนี้ จะทำให้พนักงานเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานที่รับผิดชอบอยู่
สร้างความทรงจำที่ดีต่อกัน
มีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้ อาทิ ความทรงจำดีๆร่วมกัน คนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ โดยไม่มีเป้าหมาย ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และรอคอยให้ประสบการณ์ดีๆที่น่าจดจำเกิดขึ้นเอง
แต่จะบอกให้ว่า จงอย่าเลิกล้มความคิดที่จะสร้างเรื่องราวอันน่าประทับใจให้เกิดขึ้นจริง และเมื่อมันเกิดขึ้น ต้องแน่ใจว่า คุณทำให้คนที่มีส่วนร่วม จดจำเรื่องราวได้เช่นกัน ข้อสำคัญที่สุดในการสร้างความทรงจำ ก็คือ การย้อนรอยเหตุการณ์นั้นอีก ซึ่งนับว่าคุ้มค่า เชื่อแน่ว่า ไม่มีใครในโลกนี้หรอก ที่ไม่เข้าใจคุณค่าของความทรงจำดีๆ

ชมเชยต่อหน้าคนอื่น
หลักเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดและตรงเป้าในการเอาชนะใจคน นั่นคือ คำชมเชยที่จริงใจ ด้วยถ้อยคำอันมีความหมายตามนั้น คุณควรเรียนรู้ที่จะยกย่องชมเชยบุคคลใด บุคคลหนึ่งต่อหน้าคนอื่นๆ หรือเมื่ออยู่กันเพียงลำพังสองคน แต่มันจะดูมีค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อคุณทำต่อหน้าสาธารณชน
เมื่อคุณกล่าวชื่นชม เท่ากับช่วยให้ความฝันของพวกเขาใกล้ความจริงมากขึ้น จากที่เคยสงสัยว่าจะทำไม่สำเร็จ และเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนแสวงหาการยอมรับ และเสียงปรบมือจากผู้อื่นเสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “การให้กำลังใจ เป็นการเติมออกซิเจนให้แก่จิตวิญญาณนั่นเอง”

ชี้ให้เห็นศักยภาพ
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจูงใจคนและทำให้เขารู้สึกดีๆกับตัวเอง คือแสดงให้เขาเห็นถึงศักยภาพของตัวเองว่าจะทำอะไรได้บ้าง เรื่องนี้ทำไมจึงสำคัญน่ะหรือ คำตอบ คือ เพราะมนุษย์เรานั้นจะไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคาดคิด ก็ต่อเมื่อมีคนที่เคารพนับถือคอยให้กำลังใจ และย้ำเตือนว่าเขาสามารถทำได้ ไม่ว่าจะแสดงออกด้วยท่าทาง หรือคำพูดก็ตาม จะส่งผลให้ความเคลือบแคลงใจในตนเองค่อยๆเลือนหายไป

กล่าวคำชื่นชมเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อเอาชนะใจคน เมื่อคุณเขียนชมเชยบุคคลอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร คนคนนั้นจะรู้สึกได้ว่า คุณชื่นชมในตัวเขาไปตลอดกาล เพราะคนทั่วไปมักยึดมั่นและให้ความสำคัญกับโล่เกียรติคุณ จดหมาย และอีกหลากหลายรูปแบบที่แสดงการยกย่อง ยอมรับในตัวเขา และจะเก็บสิ่งของเหล่านี้เสมือนของมีค่าไว้ตลอดชีวิต
วัฒนธรรมในบ้านเรา อย่าว่าแต่เป็นลายลักษณ์อักษรเลย แม้แค่คำพูด ก็ไม่ค่อยนิยมกล่าวยกย่องชมเชยผู้อื่น เพราะเกรงว่าคนคนนั้นจะหลงระเริง ซึ่งควรเปลี่ยนความคิดเช่นนี้เสียใหม่

อย่ามัวแต่ส่องกระจก
เมื่อคุณใส่ใจเรื่องของคนอื่นๆ คอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อพวกเขาต้องการ นั่นคือคุณละวางสายตาจากการมอง ตัวเองในกระจกเงา จริงๆแล้วการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไม่ได้วัดจากทรัพย์สมบัติที่คุณหามาได้ หรือทำสิ่งต่างๆได้บรรลุผล แต่เป็นสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นต่างหาก

ให้ความสำคัญกับการจดจำชื่อ

จงให้ความสำคัญในเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของบุคคล ลองนึกดูว่า คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้ามีคนเรียกชื่อคุณผิด หรือรู้สึกอย่างไรถ้ายังมีคนจำชื่อคุณได้แม้เวลาจะล่วงเลยมานาน หากยังมีคนใส่ใจพอที่จะจดจำชื่อของคุณได้แม้วันเวลาผ่านไปนานแล้ว มันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับคนคนนั้น และความรู้สึกดีๆ นี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment